Bjørheimsbygd

22.11.2018 12:30:28

Driftstid.......................... 62598 timer.
Produsert totalt............. 499346606 kWt.
Produsert siste døgn.... 21956 kWt.
Produserer nå............... 169734 W.
Nivå i dam....................... 1.3815 m.

Turbinlager 1................ 26.7 °C.
Turbinlager 2................ 22.5 °C.
Generatorlager 1.......... 32 °C.
Generatorlager 2.......... 28.6 °C.
Generatvikling 1........... 54.5 °C.
Generatvikling 2........... 54.8 °C.
Generatvikling 3........... 56 °C.
Generatvikling 4........... 56.9 °C.
Generatvikling 5........... 55 °C.
Generatvikling 6........... 54.8 °C.

Styrespenning............... 24.96 VDC.
Rørgate........................... 16.83 Bar.
Bypassventil................... 17.86 Bar.
Hydraulikk..................... 79.58 Bar.
Turbin............................. 749.83 O/min.
Nål 1................................ -0.0807428 %.
Nål 2................................ 18.9151 %.
Deflektor........................ 99.0868 %.

Driftstatus................... 4.
1=Starter automatisk
2=Oppstart aktivert
3=Synkronisering pågår
4=Produksjon aktiv
5=Nedkjøring aktivert
6=Stoppet

Vakttelefon (roterende)..942 79 280
Vakttelefon (Ståle)..........971 98 432