BJØRHEIMSBYGD KRAFT

Dato 26.10.2021 

   Tid 06:22:15   
 Driftsstatus (lyssøyle) Grønn 
 Driftsstatus Produksjon 
 Alarmliste Ingen alarmer i alarmliste 
 Innbruddsalarm Aktivert 
 Regulerer etter Nivå 
 Produserer nå 899 kW 
 Produsert hittil i dag 5190 kWh 
 Produsert totalt 61269 kWh 
 Driftstid kraftstasjon 84212 t 
 Nivå magasin 1.556 m 
 Trykk rørgate 15.9 bar 
 Trykk bypass 16.5 bar 
 Trykk hydraulikk 81.1 bar 
 Turtall 750 o/min 
 Temp. turbinlager 1 28.5 °C 
 Temp. turbinlager 2 24.3 °C 
 Temp. generatorlager 1 33.1 °C 
 Temp. generatorlager 2 26.4 °C 
 Temp. viklinglager 1 81.3 °C 
 Temp. viklinglager 2 81.3 °C 
 Temp. viklinglager 3 85.0 °C 
 Temp. viklinglager 4 86.0 °C 
 Temp. viklinglager 5 82.8 °C 
 Temp. viklinglager 6 83.0 °C 
 Nivå magasin 24.7 vdc 
 Nettstatus OK! 
 Innløpsventil Åpen 
 Bypassventil Stengt 
 Dyse 1 Åpen 
 Dyse 1 åpning 100 % 
 Dyse 2 Åpen 
 Dyse 2 åpning 99 % 
 Deflektor Åpen 
 Deflektor åpning 100 % 
 
 UKVITTERTE ALARMER

 KVITTERTE ALARMER

ECS Automation AS


Brukermanual