Bjørheimsbygd

27.04.2017 16:57:45

Driftstid.......................... 51011 timer.
Produsert totalt............. 432592848 kWt.
Produsert siste døgn.... 118410 kWt.
Produserer nå............... 658766 W.
Nivå i dam....................... 1.3805 m.

Turbinlager 1................ 24.5 °C.
Turbinlager 2................ 37.2 °C.
Generatorlager 1.......... 30 °C.
Generatorlager 2.......... 23.9 °C.
Generatvikling 1........... 65.4 °C.
Generatvikling 2........... 66 °C.
Generatvikling 3........... 67.5 °C.
Generatvikling 4........... 70.4 °C.
Generatvikling 5........... 67.3 °C.
Generatvikling 6........... 66.8 °C.

Styrespenning............... 24.8737 VDC.
Rørgate........................... 16.685 Bar.
Bypassventil................... 17.48 Bar.
Hydraulikk..................... 81.4 Bar.
Turbin............................. 750.055 O/min.
Nål 1................................ 37.5723 %.
Nål 2................................ 37.3923 %.
Deflektor........................ 99.0868 %.

Driftstatus................... 4.
1=Starter automatisk
2=Oppstart aktivert
3=Synkronisering pågår
4=Produksjon aktiv
5=Nedkjøring aktivert
6=Stoppet

Vakttelefon (roterende)..942 79 280
Vakttelefon (Ståle)..........971 98 432