Bjørheimsbygd

29.10.2020 11:01:08

Driftstid.......................... 77411 timer.
Produsert totalt............. 581276855 kWt.
Produsert siste døgn.... 99023 kWt.
Produserer nå............... 901993 W.
Nivå i dam....................... 1.5305 m.

Turbinlager 1................ 28.7 °C.
Turbinlager 2................ 24.2 °C.
Generatorlager 1.......... 33.6 °C.
Generatorlager 2.......... 26.4 °C.
Generatvikling 1........... 81.2 °C.
Generatvikling 2........... 81.9 °C.
Generatvikling 3........... 83.9 °C.
Generatvikling 4........... 86.9 °C.
Generatvikling 5........... 82.4 °C.
Generatvikling 6........... 82.7 °C.

Styrespenning............... 24.8138 VDC.
Rørgate........................... 15.96 Bar.
Bypassventil................... 16.52 Bar.
Hydraulikk..................... 89.76 Bar.
Turbin............................. 749.505 O/min.
Nål 1................................ 99.5021 %.
Nål 2................................ 99.4208 %.
Deflektor........................ 99.8353 %.

Driftstatus................... 4.
1=Starter automatisk
2=Oppstart aktivert
3=Synkronisering pågår
4=Produksjon aktiv
5=Nedkjøring aktivert
6=Stoppet

Vakttelefon (roterende)..942 79 280
Vakttelefon (Ståle)..........971 98 432