Bjørheimsbygd

24.03.2018 17:10:00

Driftstid.......................... 58323 timer.
Produsert totalt............. 476212957 kWt.
Produsert siste døgn.... 42561 kWt.
Produserer nå............... 272545 W.
Nivå i dam....................... 1.376 m.

Turbinlager 1................ 30.3 °C.
Turbinlager 2................ 21 °C.
Generatorlager 1.......... 29.3 °C.
Generatorlager 2.......... 25.1 °C.
Generatvikling 1........... 53.1 °C.
Generatvikling 2........... 53.7 °C.
Generatvikling 3........... 54.2 °C.
Generatvikling 4........... 56.2 °C.
Generatvikling 5........... 53.7 °C.
Generatvikling 6........... 53.5 °C.

Styrespenning............... 24.9113 VDC.
Rørgate........................... 16.975 Bar.
Bypassventil................... 17.74 Bar.
Hydraulikk..................... 78.36 Bar.
Turbin............................. 750.58 O/min.
Nål 1................................ -0.0538286 %.
Nål 2................................ 30.5834 %.
Deflektor........................ 99.0269 %.

Driftstatus................... 4.
1=Starter automatisk
2=Oppstart aktivert
3=Synkronisering pågår
4=Produksjon aktiv
5=Nedkjøring aktivert
6=Stoppet

Vakttelefon (roterende)..942 79 280
Vakttelefon (Ståle)..........971 98 432