Bjørheimsbygd

21.09.2019 9:37:17

Driftstid.......................... 68684 timer.
Produsert totalt............. 530816255 kWt.
Produsert siste døgn.... 63354 kWt.
Produserer nå............... 625550 W.
Nivå i dam....................... 1.3775 m.

Turbinlager 1................ 28.2 °C.
Turbinlager 2................ 24.9 °C.
Generatorlager 1.......... 30.3 °C.
Generatorlager 2.......... 24.8 °C.
Generatvikling 1........... 65.3 °C.
Generatvikling 2........... 65.7 °C.
Generatvikling 3........... 67.1 °C.
Generatvikling 4........... 68.2 °C.
Generatvikling 5........... 65.6 °C.
Generatvikling 6........... 66 °C.

Styrespenning............... 24.9225 VDC.
Rørgate........................... 16.68 Bar.
Bypassventil................... 17.62 Bar.
Hydraulikk..................... 91.62 Bar.
Turbin............................. 749.771 O/min.
Nål 1................................ 34.9616 %.
Nål 2................................ 35.2733 %.
Deflektor........................ 99.8952 %.

Driftstatus................... 4.
1=Starter automatisk
2=Oppstart aktivert
3=Synkronisering pågår
4=Produksjon aktiv
5=Nedkjøring aktivert
6=Stoppet

Vakttelefon (roterende)..942 79 280
Vakttelefon (Ståle)..........971 98 432