Bjørheimsbygd

19.08.2017 7:20:57

Driftstid.......................... 53716 timer.
Produsert totalt............. 446656785 kWt.
Produsert siste døgn.... 29014 kWt.
Produserer nå............... 390257 W.
Nivå i dam....................... 1.38 m.

Turbinlager 1................ 28 °C.
Turbinlager 2................ 25.2 °C.
Generatorlager 1.......... 27.9 °C.
Generatorlager 2.......... 23.9 °C.
Generatvikling 1........... 54.8 °C.
Generatvikling 2........... 55.2 °C.
Generatvikling 3........... 56.3 °C.
Generatvikling 4........... 57.3 °C.
Generatvikling 5........... 55.3 °C.
Generatvikling 6........... 55.5 °C.

Styrespenning............... 25.0163 VDC.
Rørgate........................... 16.89 Bar.
Bypassventil................... 17.78 Bar.
Hydraulikk..................... 81.3 Bar.
Turbin............................. 749.995 O/min.
Nål 1................................ 20.872 %.
Nål 2................................ 20.8363 %.
Deflektor........................ 99.5659 %.

Driftstatus................... 4.
1=Starter automatisk
2=Oppstart aktivert
3=Synkronisering pågår
4=Produksjon aktiv
5=Nedkjøring aktivert
6=Stoppet

Vakttelefon (roterende)..942 79 280
Vakttelefon (Ståle)..........971 98 432