Bjørheimsbygd

15.07.2019 20:49:01

Driftstid.......................... 67158 timer.
Produsert totalt............. 522134063 kWt.
Produsert siste døgn.... 14272 kWt.
Produserer nå............... 57394.5 W.
Nivå i dam....................... 1.381 m.

Turbinlager 1................ 33.8 °C.
Turbinlager 2................ 30 °C.
Generatorlager 1.......... 28.1 °C.
Generatorlager 2.......... 24.6 °C.
Generatvikling 1........... 48.3 °C.
Generatvikling 2........... 48.8 °C.
Generatvikling 3........... 49.2 °C.
Generatvikling 4........... 50.6 °C.
Generatvikling 5........... 49.1 °C.
Generatvikling 6........... 48.7 °C.

Styrespenning............... 24.9412 VDC.
Rørgate........................... 16.475 Bar.
Bypassventil................... 17.98 Bar.
Hydraulikk..................... 82.88 Bar.
Turbin............................. 750.759 O/min.
Nål 1................................ -0.0269143 %.
Nål 2................................ 8.02373 %.
Deflektor........................ 99.2665 %.

Driftstatus................... 4.
1=Starter automatisk
2=Oppstart aktivert
3=Synkronisering pågår
4=Produksjon aktiv
5=Nedkjøring aktivert
6=Stoppet

Vakttelefon (roterende)..942 79 280
Vakttelefon (Ståle)..........971 98 432