Bjørheimsbygd

05.04.2020 20:22:58

Driftstid.......................... 73224 timer.
Produsert totalt............. 559759199 kWt.
Produsert siste døgn.... 112148 kWt.
Produserer nå............... 521125 W.
Nivå i dam....................... 1.377 m.

Turbinlager 1................ 26.5 °C.
Turbinlager 2................ 23 °C.
Generatorlager 1.......... 30.6 °C.
Generatorlager 2.......... 26.9 °C.
Generatvikling 1........... 60.4 °C.
Generatvikling 2........... 61.2 °C.
Generatvikling 3........... 62.3 °C.
Generatvikling 4........... 63.4 °C.
Generatvikling 5........... 61 °C.
Generatvikling 6........... 61.4 °C.

Styrespenning............... 24.7762 VDC.
Rørgate........................... 16.795 Bar.
Bypassventil................... 17.52 Bar.
Hydraulikk..................... 86.86 Bar.
Turbin............................. 750.325 O/min.
Nål 1................................ 28.3407 %.
Nål 2................................ 28.3232 %.
Deflektor........................ 99.1766 %.

Driftstatus................... 4.
1=Starter automatisk
2=Oppstart aktivert
3=Synkronisering pågår
4=Produksjon aktiv
5=Nedkjøring aktivert
6=Stoppet

Vakttelefon (roterende)..942 79 280
Vakttelefon (Ståle)..........971 98 432