Bjørheimsbygd

04.08.2021 23:09:36

Driftstid.......................... 82938 timer.
Produsert totalt............. 605231260 kWt.
Produsert siste døgn.... 733 kWt.
Produserer nå............... 0 W.
Nivå i dam....................... 1.534 m.

Turbinlager 1................ 23.5 °C.
Turbinlager 2................ 21.4 °C.
Generatorlager 1.......... 26.1 °C.
Generatorlager 2.......... 32.1 °C.
Generatvikling 1........... 37.1 °C.
Generatvikling 2........... 37.1 °C.
Generatvikling 3........... 37.2 °C.
Generatvikling 4........... 37.5 °C.
Generatvikling 5........... 37.3 °C.
Generatvikling 6........... 37.1 °C.

Styrespenning............... 25.3237 VDC.
Rørgate........................... 17.05 Bar.
Bypassventil................... 4.78 Bar.
Hydraulikk..................... 73.56 Bar.
Turbin............................. -0.233155 O/min.
Nål 1................................ 0 %.
Nål 2................................ -0.098884 %.
Deflektor........................ -0.0898204 %.

Driftstatus................... 6.
1=Starter automatisk
2=Oppstart aktivert
3=Synkronisering pågår
4=Produksjon aktiv
5=Nedkjøring aktivert
6=Stoppet

Vakttelefon (roterende)..942 79 280
Vakttelefon (Ståle)..........971 98 432