Bjørheimsbygd

18.10.2017 22:35:17

Driftstid.......................... 55165 timer.
Produsert totalt............. 456843402 kWt.
Produsert siste døgn.... 207738 kWt.
Produserer nå............... 917999 W.
Nivå i dam....................... 1.5065 m.

Turbinlager 1................ 27.8 °C.
Turbinlager 2................ 35.5 °C.
Generatorlager 1.......... 31.4 °C.
Generatorlager 2.......... 23.5 °C.
Generatvikling 1........... 79.6 °C.
Generatvikling 2........... 79.9 °C.
Generatvikling 3........... 82.4 °C.
Generatvikling 4........... 85.2 °C.
Generatvikling 5........... 80.5 °C.
Generatvikling 6........... 80.9 °C.

Styrespenning............... 24.9675 VDC.
Rørgate........................... 16.03 Bar.
Bypassventil................... 16.74 Bar.
Hydraulikk..................... 75.74 Bar.
Turbin............................. 749.439 O/min.
Nål 1................................ 99.5021 %.
Nål 2................................ 98.6439 %.
Deflektor........................ 99.1916 %.

Driftstatus................... 4.
1=Starter automatisk
2=Oppstart aktivert
3=Synkronisering pågår
4=Produksjon aktiv
5=Nedkjøring aktivert
6=Stoppet

Vakttelefon (roterende)..942 79 280
Vakttelefon (Ståle)..........971 98 432