Bjørheimsbygd

25.03.2019 7:37:17

Driftstid.......................... 65266 timer.
Produsert totalt............. 514122067 kWt.
Produsert siste døgn.... 71182 kWt.
Produserer nå............... 938356 W.
Nivå i dam....................... 1.5215 m.

Turbinlager 1................ 26.2 °C.
Turbinlager 2................ 23.3 °C.
Generatorlager 1.......... 34.6 °C.
Generatorlager 2.......... 27 °C.
Generatvikling 1........... 83.9 °C.
Generatvikling 2........... 84.8 °C.
Generatvikling 3........... 87 °C.
Generatvikling 4........... 88.3 °C.
Generatvikling 5........... 84.5 °C.
Generatvikling 6........... 85.4 °C.

Styrespenning............... 24.8888 VDC.
Rørgate........................... 16.035 Bar.
Bypassventil................... 16.76 Bar.
Hydraulikk..................... 78.04 Bar.
Turbin............................. 749.924 O/min.
Nål 1................................ 99.4886 %.
Nål 2................................ 98.6721 %.
Deflektor........................ 99.4461 %.

Driftstatus................... 4.
1=Starter automatisk
2=Oppstart aktivert
3=Synkronisering pågår
4=Produksjon aktiv
5=Nedkjøring aktivert
6=Stoppet

Vakttelefon (roterende)..942 79 280
Vakttelefon (Ståle)..........971 98 432