Bjørheimsbygd

21.07.2018 17:04:35

Driftstid.......................... 59948 timer.
Produsert totalt............. 482062345 kWt.
Produsert siste døgn.... 0 kWt.
Produserer nå............... 0 W.
Nivå i dam....................... 1.279 m.

Turbinlager 1................ 20.3 °C.
Turbinlager 2................ 19.8 °C.
Generatorlager 1.......... 21.6 °C.
Generatorlager 2.......... 31.6 °C.
Generatvikling 1........... 24.2 °C.
Generatvikling 2........... 24.4 °C.
Generatvikling 3........... 24.5 °C.
Generatvikling 4........... 24.7 °C.
Generatvikling 5........... 24.7 °C.
Generatvikling 6........... 24.5 °C.

Styrespenning............... 25.3612 VDC.
Rørgate........................... 17.01 Bar.
Bypassventil................... 0.6 Bar.
Hydraulikk..................... 74.82 Bar.
Turbin............................. -0.329019 O/min.
Nål 1................................ -0.0403714 %.
Nål 2................................ 0.098884 %.
Deflektor........................ -0.0898204 %.

Driftstatus................... 6.
1=Starter automatisk
2=Oppstart aktivert
3=Synkronisering pågår
4=Produksjon aktiv
5=Nedkjøring aktivert
6=Stoppet

Vakttelefon (roterende)..942 79 280
Vakttelefon (Ståle)..........971 98 432