Bjørheimsbygd

20.05.2019 5:08:31

Driftstid.......................... 65883 timer.
Produsert totalt............. 516621647 kWt.
Produsert siste døgn.... 0 kWt.
Produserer nå............... 0 W.
Nivå i dam....................... 1.4725 m.

Turbinlager 1................ 16.3 °C.
Turbinlager 2................ 15.9 °C.
Generatorlager 1.......... 17.8 °C.
Generatorlager 2.......... 27.8 °C.
Generatvikling 1........... 20.5 °C.
Generatvikling 2........... 20.7 °C.
Generatvikling 3........... 20.7 °C.
Generatvikling 4........... 20.9 °C.
Generatvikling 5........... 21 °C.
Generatvikling 6........... 20.7 °C.

Styrespenning............... 25.29 VDC.
Rørgate........................... 17.005 Bar.
Bypassventil................... 0.52 Bar.
Hydraulikk..................... 79.32 Bar.
Turbin............................. -0.335877 O/min.
Nål 1................................ 0.0269143 %.
Nål 2................................ 0.183642 %.
Deflektor........................ -0.0898204 %.

Driftstatus................... 6.
1=Starter automatisk
2=Oppstart aktivert
3=Synkronisering pågår
4=Produksjon aktiv
5=Nedkjøring aktivert
6=Stoppet

Vakttelefon (roterende)..942 79 280
Vakttelefon (Ståle)..........971 98 432