Bjørheimsbygd

20.02.2020 5:10:31

Driftstid.......................... 72134 timer.
Produsert totalt............. 552607996 kWt.
Produsert siste døgn.... 47591 kWt.
Produserer nå............... 922159 W.
Nivå i dam....................... 1.5065 m.

Turbinlager 1................ 27.3 °C.
Turbinlager 2................ 23.6 °C.
Generatorlager 1.......... 34 °C.
Generatorlager 2.......... 27 °C.
Generatvikling 1........... 82.5 °C.
Generatvikling 2........... 83.5 °C.
Generatvikling 3........... 86.1 °C.
Generatvikling 4........... 87.6 °C.
Generatvikling 5........... 84.3 °C.
Generatvikling 6........... 84.5 °C.

Styrespenning............... 24.8888 VDC.
Rørgate........................... 15.95 Bar.
Bypassventil................... 16.72 Bar.
Hydraulikk..................... 80.92 Bar.
Turbin............................. 750.854 O/min.
Nål 1................................ 99.5155 %.
Nål 2................................ 99.3784 %.
Deflektor........................ 99.5958 %.

Driftstatus................... 4.
1=Starter automatisk
2=Oppstart aktivert
3=Synkronisering pågår
4=Produksjon aktiv
5=Nedkjøring aktivert
6=Stoppet

Vakttelefon (roterende)..942 79 280
Vakttelefon (Ståle)..........971 98 432