Bjørheimsbygd

24.09.2018 0:42:47

Driftstid.......................... 61173 timer.
Produsert totalt............. 489854876 kWt.
Produsert siste døgn.... 6453 kWt.
Produserer nå............... 914357 W.
Nivå i dam....................... 1.561 m.

Turbinlager 1................ 29.9 °C.
Turbinlager 2................ 26.6 °C.
Generatorlager 1.......... 35.8 °C.
Generatorlager 2.......... 28.3 °C.
Generatvikling 1........... 83.3 °C.
Generatvikling 2........... 84 °C.
Generatvikling 3........... 86.3 °C.
Generatvikling 4........... 87.2 °C.
Generatvikling 5........... 84.2 °C.
Generatvikling 6........... 85 °C.

Styrespenning............... 24.915 VDC.
Rørgate........................... 15.945 Bar.
Bypassventil................... 16.8 Bar.
Hydraulikk..................... 81.8 Bar.
Turbin............................. 750.341 O/min.
Nål 1................................ 99.5021 %.
Nål 2................................ 99.887 %.
Deflektor........................ 99.3114 %.

Driftstatus................... 4.
1=Starter automatisk
2=Oppstart aktivert
3=Synkronisering pågår
4=Produksjon aktiv
5=Nedkjøring aktivert
6=Stoppet

Vakttelefon (roterende)..942 79 280
Vakttelefon (Ståle)..........971 98 432