Bjørheimsbygd

17.06.2021 9:32:03

Driftstid.......................... 82078 timer.
Produsert totalt............. 602865193 kWt.
Produsert siste døgn.... 23468 kWt.
Produserer nå............... 251726 W.
Nivå i dam....................... 1.379 m.

Turbinlager 1................ 31.9 °C.
Turbinlager 2................ 28.9 °C.
Generatorlager 1.......... 29.1 °C.
Generatorlager 2.......... 25.8 °C.
Generatvikling 1........... 53.4 °C.
Generatvikling 2........... 53.5 °C.
Generatvikling 3........... 54.4 °C.
Generatvikling 4........... 55.6 °C.
Generatvikling 5........... 53.6 °C.
Generatvikling 6........... 53.6 °C.

Styrespenning............... 24.8025 VDC.
Rørgate........................... 16.91 Bar.
Bypassventil................... 12.56 Bar.
Hydraulikk..................... 82.68 Bar.
Turbin............................. 750.439 O/min.
Nål 1................................ -0.0538286 %.
Nål 2................................ 28.0831 %.
Deflektor........................ 99.0269 %.

Driftstatus................... 4.
1=Starter automatisk
2=Oppstart aktivert
3=Synkronisering pågår
4=Produksjon aktiv
5=Nedkjøring aktivert
6=Stoppet

Vakttelefon (roterende)..942 79 280
Vakttelefon (Ståle)..........971 98 432