Bjørheimsbygd

07.07.2020 6:57:50

Driftstid.......................... 74745 timer.
Produsert totalt............. 565097469 kWt.
Produsert siste døgn.... 61657 kWt.
Produserer nå............... 888232 W.
Nivå i dam....................... 1.6075 m.

Turbinlager 1................ 30.5 °C.
Turbinlager 2................ 27.5 °C.
Generatorlager 1.......... 32.3 °C.
Generatorlager 2.......... 26 °C.
Generatvikling 1........... 79.8 °C.
Generatvikling 2........... 80.3 °C.
Generatvikling 3........... 82.8 °C.
Generatvikling 4........... 85.5 °C.
Generatvikling 5........... 81.2 °C.
Generatvikling 6........... 81.3 °C.

Styrespenning............... 24.7987 VDC.
Rørgate........................... 15.72 Bar.
Bypassventil................... 15.42 Bar.
Hydraulikk..................... 75.02 Bar.
Turbin............................. 749.296 O/min.
Nål 1................................ 99.4886 %.
Nål 2................................ 98.7851 %.
Deflektor........................ 99.2365 %.

Driftstatus................... 4.
1=Starter automatisk
2=Oppstart aktivert
3=Synkronisering pågår
4=Produksjon aktiv
5=Nedkjøring aktivert
6=Stoppet

Vakttelefon (roterende)..942 79 280
Vakttelefon (Ståle)..........971 98 432