Bjørheimsbygd

28.05.2018 1:04:27

Driftstid.......................... 59714 timer.
Produsert totalt............. 481725927 kWt.
Produsert siste døgn.... 0 kWt.
Produserer nå............... 0 W.
Nivå i dam....................... 1.377 m.

Turbinlager 1................ 20.7 °C.
Turbinlager 2................ 20.3 °C.
Generatorlager 1.......... 22.1 °C.
Generatorlager 2.......... 32.3 °C.
Generatvikling 1........... 24.8 °C.
Generatvikling 2........... 25 °C.
Generatvikling 3........... 25 °C.
Generatvikling 4........... 25.2 °C.
Generatvikling 5........... 25.3 °C.
Generatvikling 6........... 25 °C.

Styrespenning............... 25.395 VDC.
Rørgate........................... 16.95 Bar.
Bypassventil................... 0.6 Bar.
Hydraulikk..................... 78.22 Bar.
Turbin............................. -0.267821 O/min.
Nål 1................................ 0.1884 %.
Nål 2................................ 0.0706314 %.
Deflektor........................ -0.134731 %.

Driftstatus................... 6.
1=Starter automatisk
2=Oppstart aktivert
3=Synkronisering pågår
4=Produksjon aktiv
5=Nedkjøring aktivert
6=Stoppet

Vakttelefon (roterende)..942 79 280
Vakttelefon (Ståle)..........971 98 432