Bjørheimsbygd

27.03.2017 10:26:45

Driftstid.......................... 50261 timer.
Produsert totalt............. 426508723 kWt.
Produsert siste døgn.... 92593 kWt.
Produserer nå............... 882090 W.
Nivå i dam....................... 1.3825 m.

Turbinlager 1................ 23 °C.
Turbinlager 2................ 21 °C.
Generatorlager 1.......... 30.9 °C.
Generatorlager 2.......... 25.1 °C.
Generatvikling 1........... 77.1 °C.
Generatvikling 2........... 77.8 °C.
Generatvikling 3........... 80.4 °C.
Generatvikling 4........... 82.9 °C.
Generatvikling 5........... 78.4 °C.
Generatvikling 6........... 78.9 °C.

Styrespenning............... 24.8438 VDC.
Rørgate........................... 16.24 Bar.
Bypassventil................... 16.96 Bar.
Hydraulikk..................... 88.42 Bar.
Turbin............................. 750.027 O/min.
Nål 1................................ 67.205 %.
Nål 2................................ 67.5378 %.
Deflektor........................ 99.0269 %.

Driftstatus................... 4.
1=Starter automatisk
2=Oppstart aktivert
3=Synkronisering pågår
4=Produksjon aktiv
5=Nedkjøring aktivert
6=Stoppet

Vakttelefon (roterende)..942 79 280
Vakttelefon (Ståle)..........971 98 432