Bjørheimsbygd

15.12.2017 12:48:17

Driftstid.......................... 56548 timer.
Produsert totalt............. 468054705 kWt.
Produsert siste døgn.... 58269 kWt.
Produserer nå............... 426506 W.
Nivå i dam....................... 1.377 m.

Turbinlager 1................ 23.9 °C.
Turbinlager 2................ 18.6 °C.
Generatorlager 1.......... 27.9 °C.
Generatorlager 2.......... 23.5 °C.
Generatvikling 1........... 56.8 °C.
Generatvikling 2........... 57.1 °C.
Generatvikling 3........... 58 °C.
Generatvikling 4........... 59.8 °C.
Generatvikling 5........... 57 °C.
Generatvikling 6........... 57.1 °C.

Styrespenning............... 24.9262 VDC.
Rørgate........................... 16.89 Bar.
Bypassventil................... 17.66 Bar.
Hydraulikk..................... 83.56 Bar.
Turbin............................. 750.366 O/min.
Nål 1................................ 22.8502 %.
Nål 2................................ 23.0117 %.
Deflektor........................ 99.4012 %.

Driftstatus................... 4.
1=Starter automatisk
2=Oppstart aktivert
3=Synkronisering pågår
4=Produksjon aktiv
5=Nedkjøring aktivert
6=Stoppet

Vakttelefon (roterende)..942 79 280
Vakttelefon (Ståle)..........971 98 432