Bjørheimsbygd

20.04.2021 5:06:01

Driftstid.......................... 81244 timer.
Produsert totalt............. 601701405 kWt.
Produsert siste døgn.... 16324 kWt.
Produserer nå............... 319821 W.
Nivå i dam....................... 1.3795 m.

Turbinlager 1................ 33.1 °C.
Turbinlager 2................ 32.1 °C.
Generatorlager 1.......... 29.6 °C.
Generatorlager 2.......... 27 °C.
Generatvikling 1........... 56.5 °C.
Generatvikling 2........... 56.2 °C.
Generatvikling 3........... 57.5 °C.
Generatvikling 4........... 59.4 °C.
Generatvikling 5........... 56.9 °C.
Generatvikling 6........... 56.7 °C.

Styrespenning............... 24.825 VDC.
Rørgate........................... 16.9 Bar.
Bypassventil................... 17.38 Bar.
Hydraulikk..................... 86.96 Bar.
Turbin............................. 750.393 O/min.
Nål 1................................ -0.0807428 %.
Nål 2................................ 36.8414 %.
Deflektor........................ 99.2365 %.

Driftstatus................... 4.
1=Starter automatisk
2=Oppstart aktivert
3=Synkronisering pågår
4=Produksjon aktiv
5=Nedkjøring aktivert
6=Stoppet

Vakttelefon (roterende)..942 79 280
Vakttelefon (Ståle)..........971 98 432