Bjørheimsbygd

27.02.2021 0:55:23

Driftstid.......................... 79993 timer.
Produsert totalt............. 594552645 kWt.
Produsert siste døgn.... 8386 kWt.
Produserer nå............... 910159 W.
Nivå i dam....................... 1.542 m.

Turbinlager 1................ 34.6 °C.
Turbinlager 2................ 21.6 °C.
Generatorlager 1.......... 33 °C.
Generatorlager 2.......... 26.6 °C.
Generatvikling 1........... 81 °C.
Generatvikling 2........... 81.1 °C.
Generatvikling 3........... 84.1 °C.
Generatvikling 4........... 88 °C.
Generatvikling 5........... 82.8 °C.
Generatvikling 6........... 82.7 °C.

Styrespenning............... 24.7725 VDC.
Rørgate........................... 15.89 Bar.
Bypassventil................... 16.4 Bar.
Hydraulikk..................... 87.24 Bar.
Turbin............................. 750.496 O/min.
Nål 1................................ 99.4886 %.
Nål 2................................ 98.6015 %.
Deflektor........................ 99.3563 %.

Driftstatus................... 4.
1=Starter automatisk
2=Oppstart aktivert
3=Synkronisering pågår
4=Produksjon aktiv
5=Nedkjøring aktivert
6=Stoppet

Vakttelefon (roterende)..942 79 280
Vakttelefon (Ståle)..........971 98 432