Bjørheimsbygd

17.05.2021 23:25:55

Driftstid.......................... 81792 timer.
Produsert totalt............. 602568172 kWt.
Produsert siste døgn.... 20432 kWt.
Produserer nå............... 81637 W.
Nivå i dam....................... 1.3795 m.

Turbinlager 1................ 29.8 °C.
Turbinlager 2................ 28.7 °C.
Generatorlager 1.......... 28.8 °C.
Generatorlager 2.......... 27.5 °C.
Generatvikling 1........... 51.1 °C.
Generatvikling 2........... 51.2 °C.
Generatvikling 3........... 51.8 °C.
Generatvikling 4........... 53.3 °C.
Generatvikling 5........... 51.4 °C.
Generatvikling 6........... 51 °C.

Styrespenning............... 24.885 VDC.
Rørgate........................... 16.97 Bar.
Bypassventil................... 17.74 Bar.
Hydraulikk..................... 79.54 Bar.
Turbin............................. 750.468 O/min.
Nål 1................................ -0.0403714 %.
Nål 2................................ 10.4252 %.
Deflektor........................ 99.1168 %.

Driftstatus................... 4.
1=Starter automatisk
2=Oppstart aktivert
3=Synkronisering pågår
4=Produksjon aktiv
5=Nedkjøring aktivert
6=Stoppet

Vakttelefon (roterende)..942 79 280
Vakttelefon (Ståle)..........971 98 432