Bjørheimsbygd

19.01.2019 14:14:45

Driftstid.......................... 63927 timer.
Produsert totalt............. 506409051 kWt.
Produsert siste døgn.... 120463 kWt.
Produserer nå............... 790337 W.
Nivå i dam....................... 1.379 m.

Turbinlager 1................ 25.2 °C.
Turbinlager 2................ 22.8 °C.
Generatorlager 1.......... 34.9 °C.
Generatorlager 2.......... 28.5 °C.
Generatvikling 1........... 76.3 °C.
Generatvikling 2........... 77.6 °C.
Generatvikling 3........... 80.2 °C.
Generatvikling 4........... 81.2 °C.
Generatvikling 5........... 78.5 °C.
Generatvikling 6........... 78.1 °C.

Styrespenning............... 24.8737 VDC.
Rørgate........................... 16.44 Bar.
Bypassventil................... 17.32 Bar.
Hydraulikk..................... 91.52 Bar.
Turbin............................. 751.35 O/min.
Nål 1................................ 50.693 %.
Nål 2................................ 50.8405 %.
Deflektor........................ 99.7006 %.

Driftstatus................... 4.
1=Starter automatisk
2=Oppstart aktivert
3=Synkronisering pågår
4=Produksjon aktiv
5=Nedkjøring aktivert
6=Stoppet

Vakttelefon (roterende)..942 79 280
Vakttelefon (Ståle)..........971 98 432