Bjørheimsbygd

26.06.2017 0:38:01

Driftstid.......................... 52430 timer.
Produsert totalt............. 438835007 kWt.
Produsert siste døgn.... 5790 kWt.
Produserer nå............... 910525 W.
Nivå i dam....................... 1.6125 m.

Turbinlager 1................ 28.7 °C.
Turbinlager 2................ 45.1 °C.
Generatorlager 1.......... 33.6 °C.
Generatorlager 2.......... 25.9 °C.
Generatvikling 1........... 81.6 °C.
Generatvikling 2........... 82.2 °C.
Generatvikling 3........... 84.6 °C.
Generatvikling 4........... 86.5 °C.
Generatvikling 5........... 82.6 °C.
Generatvikling 6........... 83.3 °C.

Styrespenning............... 25.0125 VDC.
Rørgate........................... 15.935 Bar.
Bypassventil................... 16.68 Bar.
Hydraulikk..................... 79.24 Bar.
Turbin............................. 750.006 O/min.
Nål 1................................ 99.5021 %.
Nål 2................................ 100.085 %.
Deflektor........................ 99.2365 %.

Driftstatus................... 4.
1=Starter automatisk
2=Oppstart aktivert
3=Synkronisering pågår
4=Produksjon aktiv
5=Nedkjøring aktivert
6=Stoppet

Vakttelefon (roterende)..942 79 280
Vakttelefon (Ståle)..........971 98 432