Bjørheimsbygd

29.09.2020 5:04:55

Driftstid.......................... 76685 timer.
Produsert totalt............. 577241601 kWt.
Produsert siste døgn.... 26008 kWt.
Produserer nå............... 490900 W.
Nivå i dam....................... 1.376 m.

Turbinlager 1................ 30.6 °C.
Turbinlager 2................ 25.7 °C.
Generatorlager 1.......... 29.6 °C.
Generatorlager 2.......... 24.8 °C.
Generatvikling 1........... 60.5 °C.
Generatvikling 2........... 60.8 °C.
Generatvikling 3........... 62.1 °C.
Generatvikling 4........... 64.5 °C.
Generatvikling 5........... 61.3 °C.
Generatvikling 6........... 61.1 °C.

Styrespenning............... 24.8813 VDC.
Rørgate........................... 16.815 Bar.
Bypassventil................... 17.48 Bar.
Hydraulikk..................... 90.84 Bar.
Turbin............................. 750.282 O/min.
Nål 1................................ 27.1834 %.
Nål 2................................ 26.8965 %.
Deflektor........................ 99.7305 %.

Driftstatus................... 4.
1=Starter automatisk
2=Oppstart aktivert
3=Synkronisering pågår
4=Produksjon aktiv
5=Nedkjøring aktivert
6=Stoppet

Vakttelefon (roterende)..942 79 280
Vakttelefon (Ståle)..........971 98 432