Bjørheimsbygd

21.01.2021 8:08:46

Driftstid.......................... 79419 timer.
Produsert totalt............. 591904558 kWt.
Produsert siste døgn.... 19983 kWt.
Produserer nå............... 418465 W.
Nivå i dam....................... 1.3785 m.

Turbinlager 1................ 26.5 °C.
Turbinlager 2................ 22.1 °C.
Generatorlager 1.......... 30.4 °C.
Generatorlager 2.......... 26.7 °C.
Generatvikling 1........... 57.7 °C.
Generatvikling 2........... 58.1 °C.
Generatvikling 3........... 59 °C.
Generatvikling 4........... 60.4 °C.
Generatvikling 5........... 58 °C.
Generatvikling 6........... 58.2 °C.

Styrespenning............... 24.84 VDC.
Rørgate........................... 16.86 Bar.
Bypassventil................... 17.66 Bar.
Hydraulikk..................... 95.02 Bar.
Turbin............................. 749.766 O/min.
Nål 1................................ 22.7022 %.
Nål 2................................ 22.4608 %.
Deflektor........................ 99.9251 %.

Driftstatus................... 4.
1=Starter automatisk
2=Oppstart aktivert
3=Synkronisering pågår
4=Produksjon aktiv
5=Nedkjøring aktivert
6=Stoppet

Vakttelefon (roterende)..942 79 280
Vakttelefon (Ståle)..........971 98 432