Bjørheimsbygd

24.11.2020 1:16:58

Driftstid.......................... 78021 timer.
Produsert totalt............. 586129227 kWt.
Produsert siste døgn.... 11693 kWt.
Produserer nå............... 905983 W.
Nivå i dam....................... 1.602 m.

Turbinlager 1................ 26.7 °C.
Turbinlager 2................ 27.3 °C.
Generatorlager 1.......... 33.9 °C.
Generatorlager 2.......... 26.3 °C.
Generatvikling 1........... 82.3 °C.
Generatvikling 2........... 82.7 °C.
Generatvikling 3........... 85.3 °C.
Generatvikling 4........... 87.1 °C.
Generatvikling 5........... 83.4 °C.
Generatvikling 6........... 83.8 °C.

Styrespenning............... 24.8363 VDC.
Rørgate........................... 15.94 Bar.
Bypassventil................... 16.48 Bar.
Hydraulikk..................... 83.84 Bar.
Turbin............................. 750.478 O/min.
Nål 1................................ 99.5155 %.
Nål 2................................ 100 %.
Deflektor........................ 99.1168 %.

Driftstatus................... 4.
1=Starter automatisk
2=Oppstart aktivert
3=Synkronisering pågår
4=Produksjon aktiv
5=Nedkjøring aktivert
6=Stoppet

Vakttelefon (roterende)..942 79 280
Vakttelefon (Ståle)..........971 98 432